Louka s tolijí

Základní údaje:
Louka pod polem v drobné držbě v enklávě oklopené převážně lesem, 1,7 km severozápadně od kostelíka v obci (0,45 km SZ od mostu Radenické silnice přes železnici), 590 m n. m.
Stručný popis:
Louka je součástí enklávy mezi lesy, která byla ušetřena zcelování pozemků. Tradiční rozvržení kultur odpovídá přírodním poměrům: -dostupné pozemky jsou orané, zamokřené loukou, pro orbu nevhodné lesem. Bezesporu nejzajímavější je okolí pramene s rašeliníky, mezi kterými koncem léta vykvétá tolije bahenní (Parnassia palustris, O C2). Zjara hojný je kozlík dvoudomý (Valeriana dioica, C4), vzácnější pak starček potoční (Tephroseris crispa, C4) a prstnatec májový (Dactylorhiza majalis, O, C3). Porostu dominují sítiny, ostřice a pcháč bahenní. V okrajových částech louky dnes bují třtina křovištní, která pohlcuje květnaté luční porosty s třezalkou a chrpou luční. Tradiční mokrá louka s typickými rostlinnými společenstvy. Takové tvrzení zní sice fádně, ale zde sedí naprosto přesně.
Využívání, péče, ohrožení:
Původně šlo o dvousečnou louku sklízenou na seno a otavu. Nyní je louka již desetiletí nekosená. Populace prstnatce májového za oněch 10 let poklesla z tří set na cca padesát exemplářů. Hospodaření na sousedícím poli příliš nevybočuje z mezí tradičního, takže nehrozí zásadní poškození splachy z okolí. Potenciálním ohrožením je zalesňování okolních pozemků. Recept na obnovu degradací stiženého porostu je jednoduchý: -je třeba obnovit pravidelné kosení louky, louku nehnojit a nevápnit.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Images (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska