Židák

Základní údaje:
Malý rybník a louky mezi lesy (pod žel tratí), cca 0,9 km jižně od kapličky v obci Kozlov, 525 až 540 m n. m.
Stručný popis:
Lokalitu představují louky podél potoků mezi lesy, které se v dolní části sbíhají. Právě v dolní části leží malý rybník zvaný Židák, který je významnou lokalitou obojživelníků. Již asi 15 let je tu pravidelně pozorován čolek velký (Triturus cristatus, KO), čolek obecný (Triturus vulgaris, SO) a čolek horský (Triturus alpestris, SO); jejich výskyt byl potvrzen i r. 2005. Pravidelně, ale nehojně se vyskytují ropucha obecná (Bufo bufo, O), skokan zelený (Rana esculenta, SO) a skokan hnědý (Rana temporaria). Louky jsou 5 až 20 let nekosené, ale dosud vcelku hodnotné, i když postupně degradují a zarůstají náletem a expanzivními druhy. Přibližně do r. 2000 se tu na třech místech vyskytoval prstnatec májový, ale v posledních letech už nebyl nalezen. Rybníček je významnou lokalitou obojživelníků, zejména čolků – i v r.2005 byl ověřen výskyt čolka velkého. Louky jsou díky nekosení silně pozměněné, ale i tak poskytují výborné zázemí pro obojživelníky.
Využívání, péče, ohrožení:
Rybník byl v minulé éře odsouzen k postupnému zániku (hráz prokousaná ondatrami), mnoho let zde zůstávala pouze kaluž bez ryb. V 90. letech 20. st. byl obnoven a je využíván k chovu ryb, intenzita je nižší. Předností luk je, že nebyly odvodněny drenáží, a vzhledem k odlehlosti tu vždy byla nižší intenzita využívání. Žádná z luk není v současné době kosená, postupně mizí vzácné druhy při současném rozmachu náletu olší a expanzivních druhů (třtina křovištní, kopřivy). Rybník využívat k extenzivnímu rybochovu bez dravých ryb. Na loukách vyřezat nálet a obnovit kosení. Vzhledem k výskytu čolků je vhodné louky kosit pouze jednou, nejlépe koncem června. V loukách jsou vhodná místa pro budování tůní, čímž by podmínky pro obojživelníky mohly být ještě vylepšeny, akce by se neminula účinkem.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Images (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska