Nad dálnicí

Základní údaje:
Měřín: Louka skrytá v polích 2,3 km severozápadně od kostela v obci (0,4 km Z od ryb. Valcha, cca 300 m ve svahu nad dálnicí), 520 m n. m.
Stručný popis:
Louka okolo sotva znatelného prameniště mezi poli tradiční majetkové držby. Úzké lány polí odděluje brázda, nízká mez nebo linie vyskládaných kamenů. Louka v tradičním pojetí představuje místo neoratelné tradičními prostředky, čili koněm. Zde se kupodivu uchovala nepřeoraná, dosud kosená a dokonce i s původní vegetací ve které na jaře vyniká prstnatec májový (Dactylorhiza majalis, O, C3). Výjimečné je celé okolí, protože celý hon nebyl nikdy zcelen. Původní roztříštěná majetková držba tu zůstala zachována až dodnes, včetně detailu reliéfu s mezemi, hromadami kamení, …a loukou se vstavači. Člověka maně napadá, kolik takových nenápadných míst muselo nenávratně ustoupit velkovýrobnímu zemědělství.
Využívání, péče, ohrožení:
Dosavadní péče spočívající v kosení louky byla podmínkou udržení do současnosti. Rušivým vlivem je jistě dálnice, pod jejímž hlukem zaniká krása místa i zpěv skřivanů. Nadále je třeba udržet louku kosenou, bez hnojení (i v těsném okolí) a vápnění. Kosit těsně po 15.6, včetně okrajů. Při případné aplikaci postřiků na okolních pozemcích se louce obloukem vyhnout.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Images (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska