Lužní rybník

Základní údaje:
Horní Radslavice: Rybník nade vsí, pod silnicí směr Pavlínov, 0,4 km od kapličky v obci, 530 m n. m.
Stručný popis:
Zjevně obecní rybník, bez intenzivního rybářského využití, cenný především z hlediska obojživelníků. Populace ropuchy obecné (Bufo bufo, O) je nyní přes 200 párů, skokan hnědý (Rana temporaria) přes 50, dále pozorováni skokan zelený (Rana esculenta, SO), kuňka obecná (Bombina bombina, O), rosnička zelená (Hyla arborea, SO), čolek obecný (Triturus vulgaris, SO) a ropucha zelená (Bufo viridis, O). Na hladině svoje listy rozprostírá rdest vzplývavý (Potamogeton natans), který je u nás nesmírně vzácný. Vhodné prostředí pro obojživelníky vytvářejí i porosty orobince širolistého lemující břeh. Především lokalita obojživelníků, kteří se z nedostatku jiných příležitostí do rybníka stahují ze širokého okolí. Krajina s listnatými remízky, loukami i zahrady okolo obce jsou pro obojživelníky velice příhodným biotopem.
Využívání, péče, ohrožení:
Ohrožením je zvýšení intenzity hospodaření a likvidace vodních a pobřežních rostlin v rybníce. Splachy postřiků a hnojiv z polí mohou být při shodě nepříznivých okolností fatální. V okolí podporovat zatravňování a protierozní ochranu.
Odborné podklady:
Káňa V. (1996): Rozšíření obojživelníků a plazů v kvadrátech 6661 a 6662 síťového mapování. – Ms. [Dipl. pr.: depon. in: Kat. Zool. PřF MU Brno].
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Images (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska