List Categories and Listings by T: Root

Těšíkův rybník Těšíkův rybník

Dnes eutrofní rybník leží v malebném místě na kraji lesa. Břehy rybníka jsou povětšinou příkré a nehostí zajímavější druhy. Přírodními hodnotami vlastního rybníka jsou zejména: rákosina s dominantním rákosem obecným (Phragmites comunnis) v závěru rybníka ...
Category:Bez ochrany

Tříhranný potok Tříhranný potok

Tříhranný potok je bezpochyby jeden z nejzachovalejších potoků Velkomeziříčska. Převážná část povodí je v lese, vyjma pramenů (lesnické meliorace) není tok nikde upraven či meliorován. Břehy potoka dnes souvisle porůstá lem olší, zřídka s vrbou křehkou, r ...
Category:Bez ochrany

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska