Stromořadí u Bažantnice

Stručný popis:
Stromořadí roste v k. ú. Oslavička u polní cesty, která kříží silnici z Oslavičky do Rohů. Vyhlášeno v r. 1982. Ve stromořadí roste 27 stromů, z toho lípa velkolistá 18 ks, lípa srdčitá 8 ks a javor klen 1 ks. Obvod kmene - javor klen 247 cm, lípy velkolisté – od 170 do 470 cm a lípy srdčité od 113 cm do 308 cm. Stromy jsou vysoké od 10 do 18 m. Přesné stáří stromů není známo. Stromořadí tvoří význačnou krajinnou dominantu. Stromy byly odborně ošetřeny v r. 1995.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Images (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska