List Categories and Listings by S: Památné stromy

Stromořadí u Bažantnice Stromořadí u Bažantnice

Stromořadí roste v k. ú. Oslavička u polní cesty, která kříží silnici z Oslavičky do Rohů. Vyhlášeno v r. 1982. Ve stromořadí roste 27 stromů, z toho lípa velkolistá 18 ks, lípa srdčitá 8 ks a javor klen 1 ks. Obvod kmene - javor klen 247 cm, lípy vel ...

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska