Památné stromy

Add your listing here

Ambrožův dub Ambrožův dub

Dub roste u Vídně za tenisovým kurtem 200 m západně od křižovatky silnic v obci. Vyhlášen byl v r. 1996. Obvod kmene má 430 cm, výšku 18 m a stáří 250 let. Strom je ve velmi dobrém zdravotním stavu, má nadprůměrný vzrůst a věk. Je dominantou blízkého ok ...

Bartuškova lípa Bartuškova lípa

Lípa roste v místě „K dílům“ mezi stodolami na okraji obce Olší nad Oslavou. Vyhlášena byla v r. 1994. Obvod kmene má 450 cm, výšku 28 m a stáří 300 let. Je v dobrém zdravotním stavu. Jde o nejmohutnější strom v obci.

Dub v Nesměři Dub v Nesměři

Dub letní roste na soukromém pozemku v k.ú. Osové. Vyhlášen byl v roce 2008. Strom se zajímavým utvářením kmene a habitu koruny byl vyhlášen kvůli vysokým přírodovědným, ekologickým a estetickým hodnotám. Strom má obvod kmene 260 cm, výšku 11 m a stáří a ...

Dub v Oslavičce Dub v Oslavičce

Dub letní roste u zemědělského objektu vlevo u silnice od železničního přejezdu směrem na Nový Telečkov. Vyhlášen byl v roce 1976. Obvod kmene 683 cm, výška 12 m, stáří asi 400 let. Strom je poškozený, dřevo ztrouchnivělé, ale přes to je olistěný. Nejst ...

Javor mléč Javor mléč

Javor mléč roste asi 1 km od Horních Borů, vpravo od polní cesty k rybníku Těšíku. Byl vyhlášen v r. 1995. Obvod kmene je 225 cm, výška 22 m, stáří 80 let. Mladý strom je zdravý, tvoří dominantu uprostřed polí a má předpoklad dožití vysokého stáří.

Lavického buk Lavického buk

Buk lesní roste u Dolních Radslavic v místě „Na kopci pod bučím“, 280 m severně od obce ve žlebu pod lesem. Vyhlášen byl v r. 1994. Obvod kmene je 325 cm, výška 25 m, šířka koruny 25 m a stáří 300 let. Neobvykle široká koruna stromu tvoří dominantu ...

Lípa u Hlaváčova mlýna Lípa u Hlaváčova mlýna

Lípa rostoucí ve Frankově Zhořci u bývalého mlýna byla vyhlášena v r. 1997. Obvod kmene 572 cm, výška 35 m, stáří 350 let. Zdravotní stav je dobrý, jde o výrazný strom v obci, značného vzrůstu a velmi vysokého stáří. Větve v koruně jsou zpevněny lany.

Lípa v Pavlínově Lípa v Pavlínově

Roste v zahradě „Myslivny“ uprostřed Pavlínova. Vyhlášena byla v r. 2006. Lípa srdčitá má obvod kmene 401 cm, je vysoká 32 m a její koruna je široká 18 m. Strom je starý 300-400 let přitom je ve velmi dobrém zdravotním stavu. Mimořádně vzrostlý strom s mo ...

Lípy v parku u kostela Lípy v parku u kostela

Jde o skupinu 3 lip malolistých, které rostou na návsi v Horních Borech v parku u kostela sv. Martina. Vyhlášeny byly v r. 1995. Obvod kmene/výška: 226 cm/16 m, 310 cm/20 m a 321 cm/26 m. Jsou staré asi 200 let. Skupina stromů je dominantou návesního p ...

Lípy ve Skřinářově Lípy ve Skřinářově

Rostou v obci u silnice směrem na Heřmanov. Vyhlášeny byly v r. 2008. Jde o dvě nejstarší lípy malolisté v obci. Mezi stromy stojící obnovený dřevěný kříž představuje harmonické soužití člověka s přírodou v krajině. Lípy jsou mimořádně vzrostlé a tvoří d ...

Lípy „Ke Sklenému“ Lípy „Ke Sklenému“

Jde o 4 lípy velkolisté, které rostou JZ od Rousměrova uprostřed polí směrem k železniční trati. Vyhlášeny byly v r. 1996. Obvod kmene/výška: 265 cm/18m, 163 cm/14 m, 286 cm/18 m a 196 cm/16 m. Mají stáří asi 100 let. Pravidelná skupina zdravých stromů ...

Stromořadí u Bažantnice Stromořadí u Bažantnice

Stromořadí roste v k. ú. Oslavička u polní cesty, která kříží silnici z Oslavičky do Rohů. Vyhlášeno v r. 1982. Ve stromořadí roste 27 stromů, z toho lípa velkolistá 18 ks, lípa srdčitá 8 ks a javor klen 1 ks. Obvod kmene - javor klen 247 cm, lípy vel ...

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska