List Categories and Listings by Z: Root

Za záhumenkou Za záhumenkou

Louka leží v krásném prostředí záhumenek za vsí. Pásy polí lemují vysoké kosená meze, doprovází je syenitové balvany a skupiny statných listnáčů. Nejcennější část lokality leží za jednou ze záhumenek a tvoří ji louka s prameništi s ostřicí prosovou a poro ...
Category:Bez ochrany

Židák Židák

Lokalitu představují louky podél potoků mezi lesy, které se v dolní části sbíhají. Právě v dolní části leží malý rybník zvaný Židák, který je významnou lokalitou obojživelníků. Již asi 15 let je tu pravidelně pozorován čolek velký (Triturus cristatus, KO) ...
Category:Bez ochrany

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska