List Categories and Listings by V: Root

V Potokách V Potokách

Louka s prameništi ve svahu, v závěru krátkého bočního údolí. Částečně je obklopena zahrádkářskou kolonií, zvrchu lesem a jinak polnostmi v drobné majetkové držbě. Louka má zachovalou vegetaci mezofilních a pcháčových luk. Z ochranářského pohledu je lokal ...
Category:Bez ochrany

Vídeňský Obecník Vídeňský Obecník

Rybník Obecník je pravý „nebesák“ v zemědělské krajině. Prakticky nemá přítok a jeho povodí je neuvěřitelně malé. Je mělký a v suchých letech se v něm ani nedaří nadržet normální hladinu. Mělké pobřežní pásmo je porostlé širokým pruhem orobince úzkolistéh ...
Category:Bez ochrany

Vosecký rybník Vosecký rybník

Celé povodí rybníka leží v lese (kulturní smrkové lesy). Rybník byl cca na přelomu 70. a 80. let 20. st. vyhrnutý a deponie dnes lemují volnou hladinu rybníka. Ještě za nimi až na okraj lesa leží po obou stranách široký pruh ostřicových společenstev s raš ...
Category:Bez ochrany

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska