List Categories and Listings by S: Root

Šebeň Šebeň

Rozkládá se v k.ú. Dobrá Voda u Křižanova v lesním komplexu kyselých jedlových bučin zvaném Šebeň, mezi Dobrou Vodou, Jívovím a Cyrilovem na výměře 134 ha. Vyhlášena byla v roce 2002 k ochraně více než 1100 hnízd lesního mravence druhu Formicapolyctena. Z ...

Skály nad Peklem Skály nad Peklem

Řeka Oslava je v místě zvaném Peklo hluboce zařezaná. Svahy údolí jsou příkré, s jednotlivými skalními stěnami obvykle do 20 m, celkem však až 50 m. Dno údolí (původní Peklo) se suťovými kužely je (po báze skal) zatopené přehradou. Na nepřístupných skalác ...
Category:Bez ochrany

Spustík Spustík

Na první pohled nijak zajímavé rybníčky jsou velmi významnou lokalitou obojživelníků, jistě jednou z nejvýznamnějších na Křižanovsku. Příčinou preference lokality obojživelníky bude nižší intenzita využívání a sousedství s mezemi a lučními porosty na Kost ...
Category:Bez ochrany

Stráně Stráně

Někdejší pastvina přes kterou prochází polní cesta. Nejlépe zachovalá je horní, vyprahlá část jižního svahu s populacemi ohrožených teplomilných druhů rostlin: sesel sivý (Seseli osseum, C4), hlaváč bledožlutý (Scabiosa ochroleuca, C4), jetel podhorní (Tr ...
Category:Bez ochrany

Stromořadí u Bažantnice Stromořadí u Bažantnice

Stromořadí roste v k. ú. Oslavička u polní cesty, která kříží silnici z Oslavičky do Rohů. Vyhlášeno v r. 1982. Ve stromořadí roste 27 stromů, z toho lípa velkolistá 18 ks, lípa srdčitá 8 ks a javor klen 1 ks. Obvod kmene - javor klen 247 cm, lípy vel ...

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska