List Categories and Listings by O: Root

Obecník Obecník

Rozkládá se na východním okraji osady Dolní Hlíny cca 1 km SSZ od Horní Libochové v k.ú. Horní Libochová na výměře 4,8 ha. Byla vyhlášena v roce 2011 k ochraně biotopu a populace puchýřky útlé a populace dalších druhů vázaných na biotop vegetace letněných ...

Obecník (EVL Obecník CZ0612137) Obecník (EVL Obecník CZ0612137)

Méně intenzivní plůdkový rybník s nejlépe vyvinutými společenstvy obnažených den na  Křižanovsku se zároveň řadí mezi nejlepší lokality svého druhu v ČR.  Rybník byl v minulosti vyhrnutý, takže z velké části bohužel zanikly bohaté litorální porosty. K lok ...

Olšoveček Olšoveček

Rozkládá sev k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše v lesním údolí, jímž protéká potůček. Vyhlášena byla v roce 1989 na výměře 1,1 ha k ochraně dvou rybníků a tůně s výskytem ohrožených ryb a obojživelníků: sekavec písečný, mřenka mramorová, hrouzek slunka, střev ...

Ořechovské rybníky Ořechovské rybníky

Velkoryse pojatá lokalita zahrnující několik samostatných enkláv mezi ořechovskými rybníky. Samostatně vystupuje Zmotánek, což je plůdkový rybník s populací puchýřky útlé (Coleanthus subtilis, C2) a dalších čtyř ohrožených druhů obnažených den. R. 2005 ...
Category:Bez ochrany

Oudoly Oudoly

Pastvina na úpatí svahu. Typickým reliéfem je mozaika drobných pramenišť, přirozených pramenných stružek a sušších míst s velkými balvany. Extenzivnímu hospodářskému využívání a svérázným přírodním podmínkám odpovídá i charakter vegetace. Sušší místa jsou ...
Category:Bez ochrany

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska