List Categories and Listings by L: Root

Lavického buk Lavického buk

Buk lesní roste u Dolních Radslavic v místě „Na kopci pod bučím“, 280 m severně od obce ve žlebu pod lesem. Vyhlášen byl v r. 1994. Obvod kmene je 325 cm, výška 25 m, šířka koruny 25 m a stáří 300 let. Neobvykle široká koruna stromu tvoří dominantu ...

Libenice Libenice

Na několika desítkách kilometrů údolí Oslavy je to nejzachovalejší les. V podrostu bylo nalezeno přes padesát (!) druhů rostlin, mezi nimi jeden druh zvláště chráněný a několik ohrožených. Lokalita má fytogeografický význam jako mezní lokalita několika d ...
Category:Bez ochrany

Lípa u Hlaváčova mlýna Lípa u Hlaváčova mlýna

Lípa rostoucí ve Frankově Zhořci u bývalého mlýna byla vyhlášena v r. 1997. Obvod kmene 572 cm, výška 35 m, stáří 350 let. Zdravotní stav je dobrý, jde o výrazný strom v obci, značného vzrůstu a velmi vysokého stáří. Větve v koruně jsou zpevněny lany.

Lípa v Pavlínově Lípa v Pavlínově

Roste v zahradě „Myslivny“ uprostřed Pavlínova. Vyhlášena byla v r. 2006. Lípa srdčitá má obvod kmene 401 cm, je vysoká 32 m a její koruna je široká 18 m. Strom je starý 300-400 let přitom je ve velmi dobrém zdravotním stavu. Mimořádně vzrostlý strom s mo ...

Lípy v parku u kostela Lípy v parku u kostela

Jde o skupinu 3 lip malolistých, které rostou na návsi v Horních Borech v parku u kostela sv. Martina. Vyhlášeny byly v r. 1995. Obvod kmene/výška: 226 cm/16 m, 310 cm/20 m a 321 cm/26 m. Jsou staré asi 200 let. Skupina stromů je dominantou návesního p ...

Lípy ve Skřinářově Lípy ve Skřinářově

Rostou v obci u silnice směrem na Heřmanov. Vyhlášeny byly v r. 2008. Jde o dvě nejstarší lípy malolisté v obci. Mezi stromy stojící obnovený dřevěný kříž představuje harmonické soužití člověka s přírodou v krajině. Lípy jsou mimořádně vzrostlé a tvoří d ...

Lípy „Ke Sklenému“ Lípy „Ke Sklenému“

Jde o 4 lípy velkolisté, které rostou JZ od Rousměrova uprostřed polí směrem k železniční trati. Vyhlášeny byly v r. 1996. Obvod kmene/výška: 265 cm/18m, 163 cm/14 m, 286 cm/18 m a 196 cm/16 m. Mají stáří asi 100 let. Pravidelná skupina zdravých stromů ...

Louka s tolijí Louka s tolijí

Louka je součástí enklávy mezi lesy, která byla ušetřena zcelování pozemků. Tradiční rozvržení kultur odpovídá přírodním poměrům: -dostupné pozemky jsou orané, zamokřené loukou, pro orbu nevhodné lesem. Bezesporu nejzajímavější je okolí pramene s rašeli ...
Category:Directory

Louka s tolijí Louka s tolijí

Louka je součástí enklávy mezi lesy, která byla ušetřena zcelování pozemků. Tradiční rozvržení kultur odpovídá přírodním poměrům: -dostupné pozemky jsou orané, zamokřené loukou, pro orbu nevhodné lesem. Bezesporu nejzajímavější je okolí pramene s rašeli ...
Category:Bez ochrany

Lůmek u Pikárce Lůmek u Pikárce

Druhově bohatý suchý trávník na pahorku v těsném sousedství někdejšího lůmku. Většina plochy je stižena degradací a expanzí třtiny křovištní vlivem dlouhodobé absence péče. V okolí dnes prakticky chybí suché trávníky a jistě i v tradiční krajině šlo o ne ...
Category:Bez ochrany

Lužní rybník Lužní rybník

Zjevně obecní rybník, bez intenzivního rybářského využití, cenný především z hlediska obojživelníků. Populace ropuchy obecné (Bufo bufo, O) je nyní přes 200 párů, skokan hnědý (Rana temporaria) přes 50, dále pozorováni skokan zelený (Rana esculenta, SO) ...
Category:Bez ochrany

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska