List Categories and Listings by K: Root

Králomožný Králomožný

Malý, ale dosud nevyhrnutý a celkem čistý rybník s hodnotnou pobřežní loukou. Rybník je zajímavý hlavně z hlediska obojživelníků. Vyznačuje se výskytem ropuchy obecné (Bufo bufo, O), skokana krátkonohého (Rana lessonae, KO), méně kuňky obecné (Bombina bom ...
Category:Bez ochrany

Kunšovec Kunšovec

Tradiční suchá pastvina, tradiční polní cesta, meze a někdejší drobná políčka s květnatými kostřavovými trávníky. Stanoviště s velmi mělkou půdou a výchozy syenitu hostí velmi zajímavou vegetaci se zvláště chráněnými a ohroženými druhy rostlin. Shodné ...

Category:Bez ochrany

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska