List Categories and Listings by D: Root

Dědkovská hora Dědkovská hora

Lokalitu tvoří několik porostů bučin a smíšené porosty, místy i čistě smrkové kultury. Zahrnuje jižní svah přímo pod vrcholem Dědkovské hory, která je nejvyšším bodem Velkomeziříčska (694 m n.m.). Těsně pod vrcholem je torzo bučiny na sutích s javorem kle ...
Category:Bez ochrany

Dědkovská hora Dědkovská hora

Lokalitu tvoří několik porostů bučin a smíšené porosty, místy i čistě smrkové kultury. Zahrnuje jižní svah přímo pod vrcholem Dědkovské hory, která je nejvyšším bodem Velkomeziříčska (694 m n.m.). Těsně pod vrcholem je torzo bučiny na sutích s javorem kle ...
Category:Bez ochrany

Dobrá Voda Dobrá Voda

Rozkládá se v údolí potůčku Mastník mezi lesy a rybníkyv k.ú. Dobrá Voda u Křižanovana výměře 5,2 ha. Byla vyhlášena v roce 1990 k ochraně několika mokřadních luk, kde rostou např. děhel lesní, psineček psí, přeslička bahenní, suchopýr úzkolistý, kuklík ...

Dolnolibochovský hadec Dolnolibochovský hadec

Bor na hadci ve stráni a na plošině nad údolím. Původní borové lesy byly a jsou nahrazované výsadbami smrku, což vede k úplné degradaci charakteru. Bezesporu nejzajímavější částí je stráň v jižním okraji. Probíhá jí sice silnice, je narušená výstavbou c ...
Category:Bez ochrany

Dub v Nesměři Dub v Nesměři

Dub letní roste na soukromém pozemku v k.ú. Osové. Vyhlášen byl v roce 2008. Strom se zajímavým utvářením kmene a habitu koruny byl vyhlášen kvůli vysokým přírodovědným, ekologickým a estetickým hodnotám. Strom má obvod kmene 260 cm, výšku 11 m a stáří a ...

Dub v Oslavičce Dub v Oslavičce

Dub letní roste u zemědělského objektu vlevo u silnice od železničního přejezdu směrem na Nový Telečkov. Vyhlášen byl v roce 1976. Obvod kmene 683 cm, výška 12 m, stáří asi 400 let. Strom je poškozený, dřevo ztrouchnivělé, ale přes to je olistěný. Nejst ...

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska