Dobrá Voda

Stručný popis:
Rozkládá se v údolí potůčku Mastník mezi lesy a rybníkyv k.ú. Dobrá Voda u Křižanovana výměře 5,2 ha. Byla vyhlášena v roce 1990 k ochraně několika mokřadních luk, kde rostou např. děhel lesní, psineček psí, přeslička bahenní, suchopýr úzkolistý, kuklík potoční, sítina nitkovitá, starček potoční, kozlík dvoudomý, pcháč bahenní, prstnatec májový, vrbina obecná, škarda bahenní, metlice trstnatá, svízel močálový, tužebník jilmový a vachta trojlistá. Významná jsou vodní společenstva rybníků s litorály a výskytem rostlin např. přeslička říční, šejdračka bahenní a šípatka vodní. Lokalita hostí i živočišná společenstva, jde zejména o obojživelníky jako např. kuňka obecná, ropucha obecná, skokan zelený a čolek horský. Vzhledem k charakteru vegetace zde bude početný výskyt hmyzu. V roce 1998 bylo zahájeno pravidelné kosení s odklízením pokosené trávy. Tím začal pozitivní proces přeměny druhové skladby. Lokalita je vybavena informační naučnou tabulí.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Images (2)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska