Užitečné odkazy

Město Velké Meziříčí - www.velkemezirici.cz

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek - www.chaloupky.cz

Český svaz ochránců přírody Kněžice - www.csopknezice.cz

Český svaz ochránců přírody Bory -  www.csopbory.unas.cz a http://www.bory.cz/cs/organizace-a-spolky/sop-bory

Psí útulek Velké Meziříčí - http://www.velkemezirici.cz/prakticke-informace/1133-utulek-pro-psy

Oficiální stránky o přírodě ČR - www.cittadella.cz

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz

Portál veřejné správy (zákony a mapy!) - http://portal.gov.cz/obcan

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz

Natura 2000 v ČR - www.nature.cz/natura2000

Český taxonomický portál a encyklopedie rostlin a živočichů - www.biolib.cz

Nejrozsáhlejší a příjemný web o rostlinách v ČR - www.botany.cz

Červený seznam rostlin ČR - www.botany.cz/cs/rubrika/ochrana-prirody/

Česká společnost ornitologická (vyčerpávající info o ptácích v ČR) - www.cso.cz

Mapování a ochrana motýlů České republiky (atlas, klíč) - www.lepidoptera.cz

Katalog biotopů ČR (40 Mb) - http://www.sci.muni.cz/botany/chytry/Katalog.pdf

Červená kniha biotopů ČR - www.biomonitoring.cz/biotop_cerv_kn/texty/8/index.html

Přátelský a poučný web (kniha) o krajině - www.krajina.kr-stredocesky.cz

Zajímavá knížka pro všechny (nejen) o vodě ke stažení - www.waterparadigm.sk

Úspěšná občanská ochranářská iniciativa - www.sanceprodraha.cz

Mapový portál města Velké Meziříčí - http://gis.velkemezirici.cz/portal

Souřadnice uváděné u objektů na prirodavm.cz vložte do vyhledávače na mapy.cz a místo se samo najde. Pro lokalizaci svých nálezů používejte funkci „GPS“ na mapy.cz - www.mapy.cz

Mapový portál AOPK ČR - http://mapy2.nature.cz/

Katastr nemovitostí vč. podkladových map a leteckých snímků -  http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Historické mapy -  http://oldmaps.geolab.cz

Freeware GIS program (v sekci Ke stažení ),
http://janitor.cenia.cz/

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska