Obecník

Stručný popis:
Rozkládá se na východním okraji osady Dolní Hlíny cca 1 km SSZ od Horní Libochové v k.ú. Horní Libochová na výměře 4,8 ha. Byla vyhlášena v roce 2011 k ochraně biotopu a populace puchýřky útlé a populace dalších druhů vázaných na biotop vegetace letněných rybníků. Jde o typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena evropsky významná lokalita Obecník, jež je součástí území této přírodní památky. Další podrobnosti najdete na tomto portálu v Databázi významných lokalit – evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000 – Obecník.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Fotografie (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska