Zvláště chráněné území – Přírodní památka

Přidat položku do této kategorie

Dobrá Voda Dobrá Voda

Rozkládá se v údolí potůčku Mastník mezi lesy a rybníkyv k.ú. Dobrá Voda u Křižanovana výměře 5,2 ha. Byla vyhlášena v roce 1990 k ochraně několika mokřadních luk, kde rostou např. děhel lesní, psineček psí, přeslička bahenní, suchopýr úzkolistý, kuklík ...

Heřmanov Heřmanov

Rozkládá se v lesíku obklopeném poli u silnice nedaleko Heřmanova na výměře 1,9 ha. Byla vyhlášena v roce 1990 k ochraně unikátního mineralogického naleziště tzv. Heřmanovských koulí. Jejich centrální část tvoří tmavě hnědé lupenité agregáty flogopitu l ...

Mrázkova louka Mrázkova louka

Rozkládá se u silnice z Horních Borů do Rousměrova mezi lesy u bezejmenné vodoteče na výměře 0,5 ha. Kolem vede červená turistická značka. Byla vyhlášena k ochraně rašelinné louky s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů už v roce 1949. Ze zvláště ...

Obecník Obecník

Rozkládá se na východním okraji osady Dolní Hlíny cca 1 km SSZ od Horní Libochové v k.ú. Horní Libochová na výměře 4,8 ha. Byla vyhlášena v roce 2011 k ochraně biotopu a populace puchýřky útlé a populace dalších druhů vázaných na biotop vegetace letněných ...

Olšoveček Olšoveček

Rozkládá sev k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše v lesním údolí, jímž protéká potůček. Vyhlášena byla v roce 1989 na výměře 1,1 ha k ochraně dvou rybníků a tůně s výskytem ohrožených ryb a obojživelníků: sekavec písečný, mřenka mramorová, hrouzek slunka, střev ...

Rasůveň Rasůveň

Rozkládá se v k.ú. Dolní Bory v severozápadní části Borského lesa v nadregionálním biocentru Rasuveň na výměře 20,5 ha. Vyhlášena byla v roce 1989 k ochraně zbytku lesa s přirozenou skladbou jedlobukového vegetačního stupně o stáří více jak 200 let. Js ...

Šebeň Šebeň

Rozkládá se v k.ú. Dobrá Voda u Křižanova v lesním komplexu kyselých jedlových bučin zvaném Šebeň, mezi Dobrou Vodou, Jívovím a Cyrilovem na výměře 134 ha. Vyhlášena byla v roce 2002 k ochraně více než 1100 hnízd lesního mravence druhu Formicapolyctena. Z ...

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska