Registrovaný významný krajinný prvek „Na přehradě“

Základní údaje:
Registrace provedena Městským úřadem Velké Meziříčí dne 21.4.2008 Výměra 2,6 ha Pruh louky podél východního břehu vodárenské nádrže Mostiště, 480 m.n.m.
Stručný popis:
V době budování přehrady bylo celé ochranné pásmo I. stupně zalesněno jehličnany. Výjimkou zůstal úzký pás podél východního břehu, kde z někdejšího pole postupně vznikala vynikající ovsíková až smilkové louka. Příčina dnešní biologické rozmanitosti leží v pravidelném kosení při absenci hnojení a vápnění, protože ve striktním ochranném pásmu toto nelze. Mírný svah mezi hladinou vody a okrajem vysazeného lesa je škálou přírodních podmínek poskytujících útočiště množství druhů. Dosud nebyl prokázán výskyt žádného z chráněných druhů (ale zároveň nikdy lokalita nebyla navštívena ve vhodných termínech). Přesto louka na první pohled upoutá bohatstvím lučních květů – bylo zde zaznamenáno přes 70 druhů. Za všechny jmenujme hvozdík kropenatý (slzičky), pupavu bezlodyžnou, světlík tuhý (Euphrasia stricta, C4), vzácný starček přímětník a celík zlatobýl.
Využívání, péče, ohrožení:
Lokalita je důkazem, že pokud necháme přírodě alespoň trochu volnosti, mohou se i nezajímavá místa vyvinout do hodnotného, přírodě blízkého stavu, stačí pouze navodit tradiční hospodaření – kosení. Lokalita je významným objektem studia samovolné regenerace porostů.
Tipy:
Fotografie ze 7.6.2012
Odborné podklady:
Bylo by třeba provést podrobnější průzkum území.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Fotografie (2)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska