Registrovaný významný krajinný prvek „K Vanči“

Základní údaje:
Registrace provedena Městským úřadem Velké Meziříčí dne 1.6.2009 Výměra 1,3172 ha Suchá pastvina v jižní stráni nad potokem Polomina, 390-410 m. n. m.
Stručný popis:
Stráň s kostřavovými trávníky a s výskytem ohrožených druhů teplomilných rostlin: smilu písečného (Helichrysum arenarium, SO, C2) hlaváče bledožlutého (Scabiosa ochroleuca, C4), sesele sivého (Seseli osseum, C4), rozrazilu Dilleniova (Veronica dillenii, C4), jalovec obecný (Juniperus communis, C3). Pozoruhodností je pelyněk ladní (Artemisia campestris) a šalvěj hajní (Salvia nemorosa). Tyto druhy rostlou především v západním okraji území v prudší stráni s výchozy syenitu na povrch. Střední a východní část je méně vyhraněná a silně se zde projevuje degradace vlivem nekosení a splachů z pole nad lokalitou.
Využívání, péče, ohrožení:
Kdysi šlo o rozlehlou pastvinu sahající i do okolí (dnes zalesněná stráň západně). Část lokality byla dříve oraná, pak vzhledem k malým výnosům na příliš vysýchavém stanovišti bylo pole zatravěné a dále pasené/kosené. Podstatná část lokality od té doby zarostla třtinou křovištní, jejíž expanze je umocněná splachy z pole, na silně ovlivněných místech se rozpínají kopřivy. Ideálním způsobem péče je pastva, případně kombinovaná s kosením, pro první zásah by bylo lepší kosení, protože by měla být odstraněna masa stařiny.
Tipy:
Fotografie ze 7.6.2012
Odborné podklady:
Dosud chybí průzkum hmyzu.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Fotografie (2)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska