Registrovaný významný krajinný prvek

Přidat položku do této kategorie

Registovaný významný krajinný prvek "Za Křížovníkem" Registovaný významný krajinný prvek "Za Křížovníkem"

Květnatá mokrá louka je domovem chráněných a ohrožených rostlin a živočichů. Louky podobného charakteru a s podobnou vegetací byly dříve v okolí Křižanova velmi časté, ale všude zanikly během období socialismu. Toto je vzácná ukázka, která se navíc dochov ...

Registrovaný významný krajinný prvek „K Vanči“ Registrovaný významný krajinný prvek „K Vanči“

Stráň s kostřavovými trávníky a s výskytem ohrožených druhů teplomilných rostlin: smilu písečného (Helichrysum arenarium, SO, C2) hlaváče bledožlutého (Scabiosa ochroleuca, C4), sesele sivého (Seseli osseum, C4), rozrazilu Dilleniova (Veronica dillenii, C ...

Registrovaný významný krajinný prvek „Na přehradě“ Registrovaný významný krajinný prvek „Na přehradě“

V době budování přehrady bylo celé ochranné pásmo I. stupně zalesněno jehličnany. Výjimkou zůstal úzký pás podél východního břehu, kde z někdejšího pole postupně vznikala vynikající ovsíková až smilkové louka. Příčina dnešní biologické rozmanitosti leží v ...

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska