Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000

Přidat položku do této kategorie

Obecník (EVL Obecník CZ0612137) Obecník (EVL Obecník CZ0612137)

Méně intenzivní plůdkový rybník s nejlépe vyvinutými společenstvy obnažených den na  Křižanovsku se zároveň řadí mezi nejlepší lokality svého druhu v ČR.  Rybník byl v minulosti vyhrnutý, takže z velké části bohužel zanikly bohaté litorální porosty. K lok ...

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska