Za záhumenkou

Základní údaje:
Chlumek: Květnatá louka 0,3 až 0,5 km severoseverozápadně od kaple v obci, 570 až 585 m n. m.
Stručný popis:
Louka leží v krásném prostředí záhumenek za vsí. Pásy polí lemují vysoké kosená meze, doprovází je syenitové balvany a skupiny statných listnáčů. Nejcennější část lokality leží za jednou ze záhumenek a tvoří ji louka s prameništi s ostřicí prosovou a porosty pcháčové louky okolo. Nejvýznamnějším druhem je prstnatec májový (Dactylorhiza majalis, O, C3), doprovázený např. kozlíkem dvoudomým (Valeriana dioica, C4) a violkou bahenní (Viola palustris). Sušší partie louky jsou bez výskytu ohrožených druhů, ovšem z hlediska kvality společenstev nejsou o nic horší. Louka s tradičním režimem péče, původními rostlinnými společenstvy a výskytem ohrožených druhů. V této části Velkomeziříčska je přírodovědecky významných území poskrovnu a proto je třeba lokalitu hodnotit vysoko.
Využívání, péče, ohrožení:
Louka se vyznačuje typicky vyvinutými rostlinnými společenstvy formovanými pod tlakem pravidelného kosení. Dosavadní péče byla nepřetržitá a natolik vyhovující, že umožnila přežití ohroženým druhům rostlin až dodnes. Nelze než doporučit další pokračování současného hospodaření s vyloučením vápnění, hnojení močůvkou a minerálními hnojivy.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Fotografie (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska