Vídeňský Obecník

Základní údaje:
Vídeň: Rybník Obecník a jeho pobřežní louky, cca 1 km severně od obce, cca 545 m n. m. (střed asi 49°24'10.682"N, 16°1'50.454"E).
Stručný popis:
Rybník Obecník je pravý „nebesák“ v zemědělské krajině. Prakticky nemá přítok a jeho povodí je neuvěřitelně malé. Je mělký a v suchých letech se v něm ani nedaří nadržet normální hladinu. Mělké pobřežní pásmo je porostlé širokým pruhem orobince úzkolistého, zatím tu přežívá i porost ostřice vyvýšené (Carex elata, C4). Hráz a hranice pozemků louka/rybník je mezerovitě porostlé keřovými vrbami, vrbou křehkou, břízou a olší. Ještě před nedávnem byl rybník významným hnízdištěm vodního ptactva, místem rozmnožování obojživelníků a lokalitou ohrožené rybniční květeny. Dnes je intenzifikovaný. Ustupují porosty orobince, zakalená voda je prakticky neprůhledná. Ubývá rosnička zelená (Hyla arborea, SO), a vzácností se stal i čolek obecný (Triturus vulgaris, SO). Dosud častější je ropucha obecná (Bufo bufo, O) a skokan zelený (Rana esculenta, SO). Ze zajímavějších vodních rostlin tu zbyly pouze bublinatka jižní (Utricularia australis, C4) a rdest tupolistý (Potamogeton obtusifolius, C3). Oba druhy se dnes nacházejí jen v meliorační strouze na východním okraji. Pobřežní louky jsou bohužel pravidelně přeorávané, a je z nich „ukrajováno“ pro ornou. Významné biocentrum v intenzivně obhospodařované zemědělské krajině. Místo rozmnožování zvláště chráněných druhů obojživelníků. Esteticky a krajinářsky hodnotné území.
Využívání, péče, ohrožení:
Intenzivní hospodaření na rybníce je příčinou vymizení hnízdících vodních ptáků. Porosty orobince ustupují podrývány vysokou obsádkou kapra. Intenzivní využívání (eutrofní voda, zákal, minimální průhlednost, vysoká rabí obsádka) ničí citlivější druhy vodních a pobřežních rostlin. Znemožněné je úspěšné rozmnožování obojživelníků. Intenzifikované louky jsou jen chabou potravní základnou metamorfovaných a dospělých obojživelníků. Častá seč je příčinou silné decimace populací stejně jako chemická agrotechnika polního okolí. Jistě žádoucí omezit množství nasazovaných ryb a hnojení rybníka. V jihovýchodním pobřeží rybníka za pásem orobince je poměrně velká plocha degradujících ostřicových porostů. Zde by bylo žádoucí vytvořit alespoň dvě velké tůně, které by mohly být náhradním biotopem pro obojživelníky i rostliny. Seč na loukách maximálně dvakrát ročně a pouze je-li tráva a zem suchá (kosit obschlé porosty bez rosy - obojživelníci jsou aktivní převážně je-li tráva a zem mokrá), tedy nejlépe v časných odpoledních hodinách slunečného dne. Stromové porosty by snesly občasné zmlazení. Zarůstání dřevinami je jednou z příčin ústupu ptáků.
Tipy:
Lokalita je přístupná ze silnice Vídeň - Bory. Teplý májový podvečer s koncertem rosniček je nezapomenutelným zážitkem.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Fotografie (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska