Remízky na Klenůvce

Základní údaje:
Remízky severovýchodně od vrchu Klenůvka a asi 1,3 km severozápadně od kaple v obci, 508 – 514 m n. m., k.ú. Dolní Heřmanice
Stručný popis:
Travnaté remízky v místech výchozů syenitového podloží na povrch. Ve vegetaci se vyskytuje množství teplomilných druhů, zde je konkrétně hlavním předmětem ochrany asi 50 cm vysoká višeň křovitá (Cerassus fruticosa, C2), následovaná pampeliškou „červenoplodou“ (Taraxacum sect. Erythrosperma, C4), rozrazilem Dilleniovým (Veronica dillenii, C4), psinečkem tuhým (Agrostis capillaris, C4), vítodem obecným, jetelem horským, atd. Lokalita teplomilných druhů rostlin, zejména velmi vzácné višně křovité, na jedné z nejvýše položených lokalit v ČR. Remízky jsou významným útočištěm hmyzu a polní zvěře (koroptve, zajíci).
Využívání, péče, ohrožení:
Dlouhodobě nevyužívané plochy, dříve pasené. Pomalé zarůstání ruderální vegetací a křovinami. Nepřijatelné je zavážení hlínou a dalšími odpady.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Fotografie (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska