Pod Martinickou cihelnou

Základní údaje:
Velké Meziříčí (6662/a): Jižní stráň pod bývalou Martinickou cihelnou, cca 1,8 km SSV od kostela sv. Mikuláše ve městě (49°22'7.967"N, 16°1'19.424"E), 460-480 m n. m.
Stručný popis:
Rozlehlá, travnatá jižní stráň se společenstvy mezofilních a suchých acidofilních trávníků. Přírodní podmínky lokality jsou v rámci regionu výjimečné, neboť ji tvoří velmi teplá jižní stráň, z části na sprašové návěji (leccos napoví také název trati Vinohrady, mezi lidmi Vinohrádky). Tím jsou určovány podmínky pro rostlinná i živočišná společenstva a také pro výskyt jednotlivých druhů. V části blíže cihelně je v extenzivním sadu výborně a v rámci regionu asi nejlépe zachovalé společenstvo ovsíkové louky. Na prudkém svahu v západní polovině roste několik významných teplomilných druhů rostlin: rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), bojínek tuhý (Phleum phleoides), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), světlík tuhý (Euphrasia stricta), krvavec menší (Sanguisorba minor), mařinka psí (Asperula cynanchica) a hořčík jestřábníkovitý (Picris hieracioides), rmen barvířský (Anthemis tinctoria); výjimečný je výskyt vítodu chocholatého (Polygala comosa). V roce 2009 byla nalezena záraza nachová (Orobanche purpurea). Jde o jediný známý výskyt tohoto kriticky ohroženého druhu na Vysočině. Jde o velmi významnou botanickou lokalitu, zejména vzhledem k zachovalosti a rozloze lučních přírodních biotopů a biotopů křovin. V rámci Velkomeziříčska jde o plošně nejvýznamnější výskyt mezofilních trnkových křovin. Z hlediska kvality jsou křoviny taktéž zajímavé, např. hostí jediný výskyt teplomilného dřišťálu obecného (Berberis vulgaris) na Velkomeziříčsku. Z hlediska živočichů je to vynikající lokalita ohrožených bezobratlých. Dosavadní průzkum ukazuje, že lokalita je velmi významným útočištěm stabilních populací velmi vzácných druhů – buď druhů teplomilných, nebo druhů vázaných na větší plochy kvalitních přírodních biotopů suchých strání. Mezi brouky jsou to zejména: Omaloplia nigromarginata (VU), Agrilus hyperici (NT), Agrilus aurichalceus (NT) a Lixus punctirostris (VU). Významnou skupinou jsou také denní motýli, s ohroženými druhy: Aricia artaxerxes (EN), Cupido decoloratus (NT), Cyaniris semiargus (VU), Leptidea sinapis (VU). Z dalších druhů hmyzu zasluhuje zvláštní pozornost třeba i cvrček polní, neboť jde o jednu ze dvou posledních populací na celém Velkomeziříčsku.
Využívání, péče, ohrožení:
V dávné minulosti byla převážná část obdělávaná, dokonce i jako vinohrad. V posledních padesáti letech převážně extenzivní pastva, některá políčka byla až donedávna obdělávaná. Posledních 20 let už bez pastvy, což doprovázelo silné zarůstání trnkami. Za minutu dvanáct byla zahájena péče v podobě redukce křovin (od r. 2006), a obnovena pastva (2009). Redukce křovin ještě pokračuje, jsou "osvobozovány" stále další plochy zarůstajících trávníků. Lokalita je v péči ČSOP Kněžice.
Tipy:
Vycházka na lokalitu je nejkrásnější v době květu trnky (obvykle druhá půlka dubna) a pak koncem září - v době zářivě barevného listí. Lokalita je místem tradičních dobrovolnických brigád, neboť práce s křovím je nekonečná.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Fotografie (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska