Pod Malým Podvesníkem

Základní údaje:
Sklené nad Oslavou: Mokrá louka pod hrází rybníka Malý Podvesník směrem k silnici, 0,6 km SZ od kapličky v obci. Okolo 548 m n. m. (střed asi 49°26'33.062"N, 16°3'6.639"E).
Stručný popis:
Mokrá louka pod hrází rybníka Malý Podvesník. V nekosené části v aluviu potoka je malé luční rašeliniště. Tamní výčet ohrožených druhů rostlin je obdivuhodný: ostřice dvoumužná (Carex diandra, C2), , bezosetka štětinovitá (Isolepis setacea, C3), pampeliška Nordstedtova (Taraxacum nordstedtii, C4), pampeliška bahenní (Taraxacum vindobonense, O, C2), zábělník bahenní, kozlík dvoudomý, rozrazil štítkatý, starček potoční a vrbovka bahenní (vše C4). Na hranici vymizení jsou dnes vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata, O, C3), tolije bahenní (Parnassia palustris O, C2) a jetel kaštanový (Trifolium spadiceum, C3). Otevřená poloha je vhodná pro bahňáky. Louka je dnes málem jediným pravidelným hnízdištěm chráněné bekasiny otavní (Galinnago galinnago) na Velkomeziříčsku a hnízdí zde až 4 páry čejky chocholaté (Vanellus vanellus). Ochranářsky velice hodnotná mokrá louka řadící se mezi nejlepší lokality Velkomeziříčska. Významný výskyt zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a ještě významnější hnízdiště bahňáků.
Využívání, péče, ohrožení:
Kosená část utrpěla v minulosti přehnojováním, nekosená prožívá zničující expanzi třtiny šedavé. Od silnice se rozšiřuje skládka (zemina, dříve všechno). R. 2004 přibyla otevřená strouha, středem louky od výpusti rybníka. Od r. 2008 nebylo prokázáno hnízdění bekasiny a také hnízdění čejky je slabší. Předně je potřebné zajistit kosení celé plochy louky a zahrnout nový příkop. Pokosit a sklidit nekosenou část louky bude velice obtížné a bylo by vhodné to učinit nejlépe na podzim, nebo velmi brzo na jaře (do konce března – přílet bahňáků). Pravidelné kosení může kolidovat s hnízděním bahňáků. Je vhodná zvolit přelom června a července, nebo pak až druhá půle srpna. Nyní kosenou část sklízet jako dosud.
Tipy:
Rušení bahňáků na hnízdišti je špatné a proto nedoporučujeme lokalitu k návštěvě. Stejné fenomény jako v lokalitě můžete vidět i jinde. Bahňáky pozorujte a foťte raději během jarního a podzimního tahu na vypuštěných rybnících nebo na polích.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Fotografie (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska