Pod Brejlovským

Základní údaje:
Nekosená louka pod hrází rybníka Velký Brejlovský, 1,5 km severozápadně od kostela v obci, 533 m n. m.
Stručný popis:
Lokalitu tvoří zbytek původní mokré louky s poměrně bohatou populací vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata, O, C3). K ní se druží zábělník bahenní (Comarum palustre, C4), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica, C3) a ostřice dvoumužná (Carex diandra, C2). Ochranářsky hodnotné porosty dnes tvoří jen malou část lokality, většina je degradovaná a zarostlá buření.
Využívání, péče, ohrožení:
Okolní louky byly odvodněny a intenzifikovány, jen pod hrází ryb. Brejlovský zůstala část nedotčená. Vzhledem k zamokření však záhy přestala být kosená a postupně degradovala až do dnešní podoby. Okolo dosud cenných porostů se rozkládají plochy se třtinou křovištní, kopřivami a kerblíkem. Degradace je podporovaná splachy ze sousedících polí. Neprospělo ani zahloubení potoka do strouhy.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska