Na Kačinách

Základní údaje:
Křižanov: Louka na jižním břehu rybníka Rozkoš, 1,5 km východně od kostela v obci, 524 – 534 m n. m.
Stručný popis:
Poměrně rozlehá louka se zachovalou a tím pádem cennou vegetací sušších ovsíkových a vlhčích pcháčových luk. Louka je pravidelně kosená a celkově obhospodařovaná poměrně příznivým způsobem. Díky nižší intenzitě využívání se vyznačuje vysokou druhovou bohatostí. (Pod pojmem rozkvetlá louka si lze představovat právě zdejší porosty.) Pravidelné kosení se pozná i podle významného výskytu krátkověkých druhů. Louka se svažuje směrem k rybníku, do jehož ostřicových porostů v březích přechází Právě v dolním okraji roste populace prstnatce májového (Dactylorhiza majalis, O, C3) a dalších ohrožených druhů: kozlíku dvoudomého (Valeriana dioica, C4) a starčku potočního (Tephroseris crispa, C4). Málokde na Velkomeziříčsku se lze setkat s kosenými porosty cenné vegetace. Lokalita k takovým patří. Ochrana ovsíkových luk u nás obecně pokulhává za ostatní vegetací, protože hostí ze všech typů vegetace nejméně ohrožených druhů, resp. žádné. Přesto jí musíme věnovat patřičnou pozornost.
Využívání, péče, ohrožení:
Dlouhodobý vývoj bez přeorání a pravidelné kosení jsou prvotní zárukou vývoje kvalitní vegetace. Svůj podíl na udržení má i nižší nebo méně časté hnojení, dané zřejmě odlehlostí lokality. Přehnojování plochy dále od rybníka je patrné pruhy bujné, tmavě zelené trávy s dominantní psárkou luční. Podobně vypadají plochy postižené splachy z polí nad lokalitou. Problémem je i nekosení zamokřených ploch podél břehu rybníka a tam se také rozšiřuje nálet olše lepkavé. Na louce je potřebné vyloučit vápnění a snížit dávky hnojení. Likvidační by bylo přeorání – obnova TTP.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Fotografie (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska