Králomožný

Základní údaje:
Křižanov: Malý rybník v táhlém svahu jižně od vrchu Šibeníku a 1,7 km jihozápadně od kostela v obci, 580 m n. m.
Stručný popis:
Malý, ale dosud nevyhrnutý a celkem čistý rybník s hodnotnou pobřežní loukou. Rybník je zajímavý hlavně z hlediska obojživelníků. Vyznačuje se výskytem ropuchy obecné (Bufo bufo, O), skokana krátkonohého (Rana lessonae, KO), méně kuňky obecné (Bombina bombina, O), čolka obecného (Triturus vulgaris, SO) a užovky obojkové (Natrix natrix, O). Louka na jižním břehu je zajímavá díky výskytu stabilní populace prstnatce májového (Dactylorhiza majalis, O). Dnes už vzácný případ čistého rybníka s nevyhrnutými břehy. I malá lokalita může mít velký význam pro zachování biologické rozmanitosti širokého okolí.
Využívání, péče, ohrožení:
Dnes už vzácný případ čistého rybníka s nevyhrnutými břehy. I malá lokalita může mít velký význam pro zachování biologické rozmanitosti širokého okolí. Na lokalitě až dosud převažuje tradiční hospodaření, víceméně bez vlivu velkovýrobního zemědělství. Pás louky podél břehu ke škodě věci zarůstá třtinou křovištní.
Odborné podklady:
Káňa V. (1996): Rozšíření obojživelníků a plazů v kvadrátech 6661 a 6662 síťového mapování. – Ms. [Dipl. pr.: depon. in: Kat. Zool. PřF MU Brno].
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Fotografie (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska