Dolnolibochovský hadec

Základní údaje:
Borový les ve stráni 1,1 km východně od kaple v obci, u silnice směr Meziboří, 475 až 506 m n.m.
Stručný popis:
Bor na hadci ve stráni a na plošině nad údolím. Původní borové lesy byly a jsou nahrazované výsadbami smrku, což vede k úplné degradaci charakteru. Bezesporu nejzajímavější částí je stráň v jižním okraji. Probíhá jí sice silnice, je narušená výstavbou chat a drobným lomem, nicméně i tak představuje hodnotné území. Bezesporu nejvýznamnější je výskyt sleziníku hadcového (Asplenium cuneifolium, SO, C2), který se zde vyskytuje v bohaté populaci. Obsazuje svahy původního terénu, stejně jako postupně kolonizuje i skalky v lomu a zářezu silnice. Otevřená společenstva stráně kolonizuje teplomilná květena v čele s bojínkem tuhým (Phleum phleoides). Ve stráni, stejně jako na plošině, je jistě nejnápadnějším druhem podrostu bezkolenec rákosovitý (Molinia arundinacea), upoutá i konvalinka vonná (Convallaria majalis). Pravděpodobné je hnízdění datla černého (Dryocopus martius). Po hadcích u Borů je nejvýznamnějším hadcovým územím na Velkomeziříčsku. Početností populace silně ohroženého sleziníku hadcového borské hadce ještě převyšuje. Význačný je i výskyt teplomilných druhů rostlin. Toto území bylo navrhováno k ochraně již před desítkami let.
Využívání, péče, ohrožení:
Tradičně zde byl pěstován borový les, který nejlépe odpovídá podmínkám stanoviště. V jižním okraji u silnice je někdejší lůmek, který lze dnes vnímat spíše pozitivně. Zásadním problémem lesa je převod borových porostů na kultury smrku. Za druhé pak používání herbicidů na pasekách. Dlouhodobým problémem je pomalá eutrofizace území po zániku tradičního hospodaření. Chaty v jižním okraji v zásadě nevadí, možné rozšiřování a rekonstrukce jsou však ohrožením.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Fotografie (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska