Seznam kategorií P: Root

Pampelišková Pampelišková

Pravidelně kosená louka pod severní částí hráze rybníka Vrkoče. Louku po délce rozděluje příkop v dolní části lemovaný náletem jívy, břízy a olše. Pravá část pod hrází je stíněná lesem a proto s nevyhraněnými porosty pcháčové louky. V nejzazším nekoseném ...

Pampelišková Pampelišková

Pravidelně kosená louka pod severní částí hráze rybníka Vrkoče. Louku po délce rozděluje příkop v dolní části lemovaný náletem jívy, břízy a olše. Pravá část pod hrází je stíněná lesem a proto s nevyhraněnými porosty pcháčové louky. V nejzazším nekoseném ...
Kategorie:Bez ochrany

Pastvina Švikýrka Pastvina Švikýrka

Pastvina je svérázná díky poloze ve svahu severního kvadrantu. Od vyprahlých pastvin jižních strání se liší bujnější vegetací s převahou běžných lučních druhů. Díky specifické poloze tu roste asi 80 druhů rostlin. Jistě nejcennější je výskyt vratičky měsí ...
Kategorie:Bez ochrany

Pod Brejlovským

Lokalitu tvoří zbytek původní mokré louky s poměrně bohatou populací vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata, O, C3). K ní se druží zábělník bahenní (Comarum palustre, C4), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica, C3) a ostřice dvoumužná (Carex diandra, C2). Oc ...
Kategorie:Bez ochrany

Pod Malým Podvesníkem Pod Malým Podvesníkem

Mokrá louka pod hrází rybníka Malý Podvesník. V nekosené části v aluviu potoka je malé luční rašeliniště. Tamní výčet ohrožených druhů rostlin je obdivuhodný: ostřice dvoumužná (Carex diandra, C2), , bezosetka štětinovitá (Isolepis setacea, C3), pampelišk ...
Kategorie:Bez ochrany

Pod Martinickou cihelnou Pod Martinickou cihelnou

Rozlehlá, travnatá jižní stráň se společenstvy mezofilních a suchých acidofilních trávníků. Přírodní podmínky lokality jsou v rámci regionu výjimečné, neboť ji tvoří velmi teplá jižní stráň, z části na sprašové návěji (leccos napoví také název trati Vinoh ...
Kategorie:Bez ochrany

Pod Ochozou Pod Ochozou

Původní rašeliníkové, ostřicové až smilkové mokré louky, nyní do značné míry odvodněné, intenzifikované, nebo degradované. Přesto zde zůstalo zachováno několik cenných úseků původní vegetace s populacemi zvláště chráněných druhů rostlin. Potok Zátoky je z ...
Kategorie:Bez ochrany

Pod Vrkočem Pod Vrkočem

Jedna z nejlépe zachovalých, původních mokrých luk rybničních plošin Velkomeziříčska. Významná je zejména výskytem bohatých populací zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Kvalitu zvyšuje malé luční rašeliniště pod hrází rybníka Vrkoče ...
Kategorie:Bez ochrany

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska