Seznam kategorií N: Root

Na hranici Na hranici

Květatá suchá až mezofilní louka je význačnou mezní lokalitou teplomilné květeny. Jistě nejvýznačnější je výskyt seselu ročního (Seseli annuum, C3) a dále např. psinečku tuhého (Agrostis vinealis, C4), bojínku tuhého (Phleum phleoides), srpku obecného (Fa ...
Kategorie:Bez ochrany

Na Kačinách Na Kačinách

Poměrně rozlehá louka se zachovalou a tím pádem cennou vegetací sušších ovsíkových a vlhčích pcháčových luk. Louka je pravidelně kosená a celkově obhospodařovaná poměrně příznivým způsobem. Díky nižší intenzitě využívání se vyznačuje vysokou druhovou boha ...
Kategorie:Bez ochrany

Nad dálnicí Nad dálnicí

Louka okolo sotva znatelného prameniště mezi poli tradiční majetkové držby. Úzké lány polí odděluje brázda, nízká mez nebo linie vyskládaných kamenů. Louka v tradičním pojetí představuje místo neoratelné tradičními prostředky, čili koněm. Zde se kupodivu ...
Kategorie:Bez ochrany

Nad Horníkem Nad Horníkem

Louka nad rybníkem Horník je zarostlá rákosem, ale v podmáčené části jsou dosud pěkné populace vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata, O, C3), tolije bahenní (Parnassia palustris, O, C2), vrby rozmarýnolisté (Salix rosmarinifolia O, C3), prstnatce májo ...
Kategorie:Bez ochrany

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska