Seznam kategorií M: Root

Meze u Oslavice Meze u Oslavice

Velice zajímavé místo, kde zůstala zachována drobná parcelace. Někdejší drobná políčka jsou převážně přeměněná na louky. Meze a remízky se syenitovými balvany porůstají z velké části lískové křoviny s hájovými bylinami. Některé louky jsou nekosené a degra ...
Kategorie:Bez ochrany

Mládkov Mládkov

Rybník leží pod lesem, takže voda do něho teče čistá. V poslední době je však intenzifikovaný (hodně ryb), takže pravděpodobně ztratil svoji někdejší zajímavost pro vzácnější druhy obojživelníků (čolek obecný, č. horský), dosud hojně se vyskytuje ropucha ...
Kategorie:Bez ochrany

Mrázkova louka Mrázkova louka

Rozkládá se u silnice z Horních Borů do Rousměrova mezi lesy u bezejmenné vodoteče na výměře 0,5 ha. Kolem vede červená turistická značka. Byla vyhlášena k ochraně rašelinné louky s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů už v roce 1949. Ze zvláště ...

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska