Seznam kategorií J: Root

Javor mléč Javor mléč

Javor mléč roste asi 1 km od Horních Borů, vpravo od polní cesty k rybníku Těšíku. Byl vyhlášen v r. 1995. Obvod kmene je 225 cm, výška 22 m, stáří 80 let. Mladý strom je zdravý, tvoří dominantu uprostřed polí a má předpoklad dožití vysokého stáří.
Kategorie:Památné stromy

Jívovský, Polák a Košický Jívovský, Polák a Košický

Malé, méně intenzivní rybníky v otevřené zemědělské krajině lemované pobřežními loukami a (olšovými) lesíky. Jsou významným místem pro rozmnožování zvláště chráněných druhů obojživelníků – blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus, KO), rosnička zelená (Hyla ar ...
Kategorie:Bez ochrany

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska