Seznam kategorií D: Root

Dědkovská hora Dědkovská hora

Lokalitu tvoří několik porostů bučin a smíšené porosty, místy i čistě smrkové kultury. Zahrnuje jižní svah přímo pod vrcholem Dědkovské hory, která je nejvyšším bodem Velkomeziříčska (694 m n.m.). Těsně pod vrcholem je torzo bučiny na sutích s javorem kle ...
Kategorie:Bez ochrany

Dědkovská hora Dědkovská hora

Lokalitu tvoří několik porostů bučin a smíšené porosty, místy i čistě smrkové kultury. Zahrnuje jižní svah přímo pod vrcholem Dědkovské hory, která je nejvyšším bodem Velkomeziříčska (694 m n.m.). Těsně pod vrcholem je torzo bučiny na sutích s javorem kle ...
Kategorie:Bez ochrany

Dobrá Voda Dobrá Voda

Rozkládá se v údolí potůčku Mastník mezi lesy a rybníkyv k.ú. Dobrá Voda u Křižanovana výměře 5,2 ha. Byla vyhlášena v roce 1990 k ochraně několika mokřadních luk, kde rostou např. děhel lesní, psineček psí, přeslička bahenní, suchopýr úzkolistý, kuklík ...

Dolnolibochovský hadec Dolnolibochovský hadec

Bor na hadci ve stráni a na plošině nad údolím. Původní borové lesy byly a jsou nahrazované výsadbami smrku, což vede k úplné degradaci charakteru. Bezesporu nejzajímavější částí je stráň v jižním okraji. Probíhá jí sice silnice, je narušená výstavbou c ...
Kategorie:Bez ochrany

Dub v Nesměři Dub v Nesměři

Dub letní roste na soukromém pozemku v k.ú. Osové. Vyhlášen byl v roce 2008. Strom se zajímavým utvářením kmene a habitu koruny byl vyhlášen kvůli vysokým přírodovědným, ekologickým a estetickým hodnotám. Strom má obvod kmene 260 cm, výšku 11 m a stáří a ...
Kategorie:Památné stromy

Dub v Oslavičce Dub v Oslavičce

Dub letní roste u zemědělského objektu vlevo u silnice od železničního přejezdu směrem na Nový Telečkov. Vyhlášen byl v roce 1976. Obvod kmene 683 cm, výška 12 m, stáří asi 400 let. Strom je poškozený, dřevo ztrouchnivělé, ale přes to je olistěný. Nejst ...
Kategorie:Památné stromy

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska