Seznam kategorií B: Root

Balinské údolí Balinské údolí

Přírodní park byl vyhlášen v roce 1984 na výměře 440 ha.Rozkládá se v údolí Balinky západně od Velkého Meziříčí přes Baliny až k Uhřínovu. Byl vyhlášen k ochraně krajinářsky cenného údolí přirozeně meandrující řeky. Většinu plochy široké nivy Balinky vypl ...
Kategorie:Přírodní park

Bartuškova lípa Bartuškova lípa

Lípa roste v místě „K dílům“ mezi stodolami na okraji obce Olší nad Oslavou. Vyhlášena byla v r. 1994. Obvod kmene má 450 cm, výšku 28 m a stáří 300 let. Je v dobrém zdravotním stavu. Jde o nejmohutnější strom v obci.
Kategorie:Památné stromy

Bučiny u Bílé skály Bučiny u Bílé skály

Několik porostních skupin s dominantním bukem, plus smíšené a smrkové porosty okolo. Nejstarší torza jsou, co se týče oživení, nejlepší. Tam je také relativně nejlépe vyvinuto bylinné patro s ječmenkou evropskou (Hordelymus europaeus), pšeníčkem rozkladit ...
Kategorie:Bez ochrany

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska