Šebeň

Základní údaje:
Dobrá Voda: Lesní komplex se stovkami mravenišť lesních mravenců, okolo kopce Šebeň,asi 1 km severně od obce (střed asi 49°24'33.687"N, 16°3'36.346"E), 530 až 626 m n. m. 136 ha, vyhlášeno r. 2002.
Stručný popis:
Rozkládá se v k.ú. Dobrá Voda u Křižanova v lesním komplexu kyselých jedlových bučin zvaném Šebeň, mezi Dobrou Vodou, Jívovím a Cyrilovem na výměře 134 ha. Vyhlášena byla v roce 2002 k ochraně více než 1100 hnízd lesního mravence druhu Formicapolyctena. Zdejší výskyt lesních mravenců patří k největším ve střední Evropě. V ČR jde o největší známý jednolitý komplex mravenišť tohoto druhu mravenců.Nachází se tu naučná stezka dlouhá 3 km s 12 informačními panely. K naučné stezce byl vydán průvodce, jenž lze získat v IC města Velké Meziříčí.Plán péče o PP je součástí lesního hospodářského plánu. Provádí se pravidelný monitoring mravenců a další činnost na jejich podporu, louka s chráněnými rostlinami se pravidelně kosí. Mimořádně početný výskyt lesních mravenců druhu mravenec pospolitý (Formica polyctena) v hospodářských lesích lesního celku okolo kopce Šebeň. Je to jedna z největších kolonií chráněných lesních mravenců v ČR, která dnes čítá asi  1200 mravenišť. Například nikde v celých Čechách taková akumulace mravenišť není, na Moravě naprosto výjimečně. Vyhlášení chráněného území předcházelo několikaleté mapování mravenišť v území, a stále zde probíhá výzkum (zejm. výzkum dynamiky populace). Hospodářské lesy chráněného území tvořené převážně monokulturami smrku jsou po biologické stránce nezajímavé, kromě mravenců se tu prakticky nevyskytuje žádná význačná flóra ani fauna přírodě blízkých lesů. Pozoruhodný je snad výskyt statné plavuně pučivé (Lycopodium annotinum), která patří mezi chráněné druhy rostlin. Botanicky významným územím je malá lesní louka v západní části území (49°24'30.661"N, 16°3'9.593"E), s výskytem hned několika chráněných druhů rostlin: prstnatce májového, vemeníku dvoulistého a hlavně prazvláštní kapradiny hadilky obecné. Severozápadně od této louky leží významná geologická lokalita (lithný pegmatit s minerály lepidolit, verdelit a  rubelit, a řadou dalších).
Využívání, péče, ohrožení:
Jedná se o běžné hospodářské lesy (převážně smrkové), typické pro region. Podmínky pro život lesních lesních mravenců v lokalitě určuje lesnické hospodaření. Mravencům vyhovují plantážní lesy rozparcelované na malé porosty. Mravenci se liniově šíří podle cest a slunných okrajů pasek. Jakmile porosty zestárnou, zastíněná mraveniště v daném místě zanikají - mravenci se stěhují jinam. Podle místních mravenců (mravenišť) v lese dlouhodobě přibývá, celkem velká hustota mravenišť je i v lesích v okolí (jednotlivě i mimo les).
Tipy:
Chráněné území je zpřístupněné moderní naučnou stezkou, jejíž začátek leží na severovýchodním okraji chráněného území (49°24'45.592"N, 16°4'12.833"E). Na začátek se dostanete autem od obce Jívoví, resp. Radenic, z jiných směrů pouze pěšky nebo na kole. http://web.bory.cz/cs/organizace-a-spolky/sop-bory/nauna-stezka-ebe http://www.ekovysocina.cz/naucna-stezka-seben.html
Odborné podklady:
Milan, Daďourek: Plán péče o přírodní památku Šebeň (2006 až 2016). Ms. Depon in: Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava (31.10.2006 KUJI 77037/2006 OZP 1477/2006 Jo).
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Fotografie (2)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska