Balinské údolí

Stručný popis:
Přírodní park byl vyhlášen v roce 1984 na výměře 440 ha.Rozkládá se v údolí Balinky západně od Velkého Meziříčí přes Baliny až k Uhřínovu. Byl vyhlášen k ochraně krajinářsky cenného údolí přirozeně meandrující řeky. Většinu plochy široké nivy Balinky vyplňují louky s vlhkomilnými druhy rostlin. Rozmanitost prostředí se odráží v druhové bohatosti fauny. Ve vysokých hlinitých březích hnízdí ledňáček říční. Dále zde žijí např. skorec vodní, puštík obecný, datel černý a vydra říční. Lesní porosty zaujímají více než 50% území. Najdeme tu četné stopy nedávné i dávno minulé historie. Členitý terén vytváří malebná zákoutí vhodná pro pěší turistiku, cykloturistiku a běh na lyžích. Je zde naučná stezka, část cesty je upravena pro cykloturistiku a vede tu modrá turistická značka.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Images (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska