Kunšovec

Základní údaje:
Velké Meziříčí: Rozcestí cest a okolní meze (někdejší pastviny) v jihovýchodním svahu; na okraji lesa cca 1,7 km V od kostela sv. Mikuláše, okolo 510 m n. m. (49°21'11.553"N, 16°2'10.702"E)
Stručný popis:

Tradiční suchá pastvina, tradiční polní cesta, meze a někdejší drobná políčka s květnatými kostřavovými trávníky. Stanoviště s velmi mělkou půdou a výchozy syenitu hostí velmi zajímavou vegetaci se zvláště chráněnými a ohroženými druhy rostlin. Shodné biotopy byly dříve rozšířené po celém Fajtově kopci, ale většinou zanikly pod zahrádkářskými koloniemi nebo se stavbou dálnice. Roste tu smil písečný (Helichrysum arenarium, SO, C2), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata, C3), r. Dilleniův (V. dilennii, C4), pampeliška červenoplodá (Taraxacum erythrospermum, C4), sesel sivý (Seseli osseum, C4), psineček tuhý (Agrostis vinealis , C4), modřenec chocholatý (Muscari comosa, C3) a jetel alpínský (Trifolium alpestre, C4) . V hnojené louce východně lze ve vegetacii jarních efemér najít chudinu hajní (Draba nemorosa, C1). Na lokalitě je významně zastoupená vegetace suchých kostřavových trávníků (as. Jasiono montanae - Festucetum ovinae).

Jedna z mála zachovalých mikrolokalit teplomilné květeny na Fajtově kopci. Pro několik teplomilných druhů se jedná o mezní lokalitu v rozšíření do nitra Vysočiny (vč. dosažení maxima výškového rozšíření smilu písečného v ČR - 510 m n. m.).

Využívání, péče, ohrožení:
Tradičním využíváním stráněk okolo cesty byla pastva, políčka byla v minulosti oraná, nyní jsou zatravněná a během doby se na nich vytvořil kvalitní trávník hodný ochrany. Cesta z města dříve probíhala od jihu k severu ale byla přeťata dálnicí. Tvar lokality průběh cesty sleduje. Po zániku tradiční pastvy zůstala lokalita bez péče a trávníky pomalu mírně degradovaly (hromadění stařiny, rozmach třtiny křovištní a ovsíku vyvýšeného). Od roku 2007 zde probíhá pravidelné mozaikové kosení, občas i vyhrabávání stařiny (ČSOP Kněžice). Pastvu se dosud nepodařilo obnovit.
Tipy:
Lokalita je snadno přístupná vycházkou z města. Nejvíce květů zde potkáte v druhé půli dubna (jarní efeméry, mochna jarní, rozrazil rozprostřený) a pak zde kvete řada rostlin až do června, smil kvete během července. Lokalita je snadno přístupná také od Mc Donaldu na dálnici D1.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Images (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska