Bučiny u Bílé skály

Základní údaje:
Bučiny okolo kóty 630 m v lesní trati Bílá skála cca 1,5 km JZ od středu obce. 600-630 m n. m.
Stručný popis:
Několik porostních skupin s dominantním bukem, plus smíšené a smrkové porosty okolo. Nejstarší torza jsou, co se týče oživení, nejlepší. Tam je také relativně nejlépe vyvinuto bylinné patro s ječmenkou evropskou (Hordelymus europaeus), pšeníčkem rozkladitým (Milium effusum), bažankou vytrvalou (Mercurialis perennis), kokoříkem přeslenitým (Polygonatum verticillatum), mařinkou vonnou (Galium odoratum), hrachorem jarním (Lathyrus vernus), kyčelnicí cibulkonosnou (Dentaria bulbifera), lýkovcem jedovatým (Daphne mezereum) a velmi řídce i dalšími druhy. Mladší, nebo smíšené porosty mají bylinné patro nevyvinuté, jednotlivé druhy se vyskytují jen řídce a netvoří životaschopné populace. V jednom z porostů je hnízdo čápa černého (Ciconia nigra). Na Velkomeziříčsku "nejlepší" fragment květnatých bučin. Spolu se sousedícími bučinami jižně, těsně za hranicí okresu (Třebíč), představují důležité refugium biotopu bučin významné i v rámci kraje Vysočina.
Využívání, péče, ohrožení:
Postupné kácení bučin má za následek čím dál větší izolaci jednotlivých porostních skupin. Ty pak, ztracené ve smrkových monokulturách, rychle přicházejí o své nejdůležitější ekologické vlastnosti. Mění se všechny parametry stanoviště, mizí z nich bylinný podrost, ptáci a vůbec všichni živočichové. Převod na smrkové monokultury je fatální. Ani smíšené porosty nejsou moc zajímavé a už při 40% zastoupení smrku postrádají bylinný podrost. Cílem je zastavit úbytek bukových porostů a podporovat buk i v sousedních smrkových monokulturách. Reprodukční (obnovný) potenciál buku je zde značný, jen je třeba začít ho cíleně využívat. S přirozeným zmlazením je zde možné dobře pracovat a dosáhnout dobrých výsledků.
Tuto položku si oblíbilo 1 uživatelů.

Images (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska